• 0938066444
 • |
 • info@xetaidonglanh.com.vn

Xe bảo ôn Hino

Xe Tải Hino 1T9 Thùng Bảo Ôn – XZU650L

 • Kích thước thùng: 4420 x 1710 x 1840 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 3t5 thung bao on xzu720l

Xe Tải Hino 3T5 Thùng Bảo Ôn – XZU720L

 • Kích thước thùng: 5070 x 2000 x 1900 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 3t5 thung bao on xzu730

Xe Tải Hino 4 Tấn Thùng Bảo Ôn – XZU730L

 • Kích thước thùng: 5600 x 2010 x 1950 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino dutro 4t5 thung bao on

Xe Tải Hino Dutro 4T5 Thùng Bảo Ôn – XZU342L

 • Kích thước thùng: 4300 x 1830 x 1850 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 6t2 thung bao on

Xe Tải Hino 6T2 Thùng Bảo Ôn – FC9JJTC

 • Kích thước thùng: 5600 x 2160 x 2060 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 6 tan thung bao on

Xe Tải Hino 6 Tấn Thùng Bảo Ôn – FC9JLTC

 • Kích thước thùng: 6500 x 2160 x 2060 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 7 tan thung bao on

Xe Tải Hino 7 Tấn Thùng Bảo Ôn – FG8JP7A

 • Kích thước thùng: 8700 x 2340 x 2330 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 8 tan thung bao on

Xe Tải Hino 8 Tấn Thùng Bảo Ôn – FG8JT7A

 • Kích thước thùng: 7000 x 2320 x 2260 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 13 tan thùng bao ôn

Xe Tải Hino 13 Tấn Thùng Bảo Ôn – FL8JW7A

 • Kích thước thùng: 9250 x 2340 x 2330 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
xe tai hino 14 tan thung bao on

Xe Tải Hino 14 Tấn Thùng Bảo Ôn – FL8JT7A

 • Kích thước thùng: 7550 x 2320 x 2310 mm
 • Khuyến mãi: Tặng mui lướt gió, full options
 • Trả trước: 20%
Liên hệ
ĐĂNG KÝ NHẬN KHUYẾN MÃI
0938066444